Ανάλυση Σύστασης Σώματος:

 
 

Μετρήσεις για ολόκληρο το σώμα:

 • Βάρος
 • Λίπος %
 • Λιπώδης Μάζα
 • Άλιπη Μάζα
 • Μυϊκή Μάζα
 • BMI
 • BMR
 • Σπλαχνικό Λίπος
 • Συνολικά Υγρά Σώματος (TBW Kg)
 • Impedance

Ζυγός Tanita BC 418 MA

O best seller λιπομετρητής της Tanita με τις παρακάτω λειτουργίες:
 
 

Τμηματικές μετρήσεις για κάθε χέρι, κάθε πόδι και κορμό:

 • Μυϊκή μάζα
 • Λίπος %
 • Λιπώδης Μάζα
 • Άλιπη Μάζα
λιπομέτρηση ανάλυση σύστασης σώματος διαιτολογικό κέντρο nutri easy
λιπομέτρηση ανάλυση σύστασης σώματος διαιτολογικό κέντρο nutri easy

Ανάλυση Σύστασης Σώματος: Ζυγός Tanita BC 418 MA

O best seller λιπομετρητής της Tanita με τις παρακάτω λειτουργίες:
 
 

Μετρήσεις για ολόκληρο το σώμα:

 • Βάρος
 • Λίπος %
 • Λιπώδης Μάζα
 • Άλιπη Μάζα
 • Μυϊκή Μάζα
 • BMI
 • BMR
 • Σπλαχνικό Λίπος
 • Συνολικά Υγρά Σώματος (TBW Kg)
 • Impedance
 
 

Τμηματικές μετρήσεις για κάθε χέρι, κάθε πόδι και κορμό:

 • Μυϊκή μάζα
 • Λίπος %
 • Λιπώδης Μάζα
 • Άλιπη Μάζα
μετρήσεις λίπους δερματοπτυχόμετρο nutri easy

Δερματοπτυχόμετρο Harpenden

Το δερματοπτυχόμετρο Harpenden είναι ένα όργανο ακριβείας, σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται για μετρήσεις λίπους στην επιφάνεια του δέρματος (από το οποίο εκτιμάται το σωματικό λίπος). Η χρήση αυτού του οργάνου έχει καθιερωθεί και τεκμηριωθεί πολύ καλά εδώ και 40 χρόνια. Το δερματοπτυχόμετρο Harpenden έχει χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα διεθνούς ενδιαφέροντος σε όλο τον κόσμο και είναι το πιο ακριβές δερματοπτυχόμετρο που υπάρχει.
προπλάσματα τροφίμων nutri easy

Προπλάσματα τροφίμων & Πυραμίδα Nasco

Τα προπλάσματα χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διατροφική εκπαίδευση του διαιτώμενου και είναι πολύ σημαντικά για την κατανόηση της μερίδας και των ισοδύναμων. 

Προπλάσματα μυΐκού & λιπώδους ιστού

Ο διαιτώμενος βλέπει πιστό αντίγραφο βάρους 450g, του μυϊκού και του λιπώδη ιστού, ώστε να κατανοήσει καλύτερα τη σύσταση σώματος του.
Scroll to Top