Κλινική διατροφή

| Κλινική Διατροφή |

Σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση-έξαρση των παθήσεων διαδραματίζουν τα γονίδια, το περιβάλλον, η διατροφή και η σωματική δραστηριότητα.

Συνεπώς κρίνεται αναγκαίο να εκπαιδεύσουμε και να παρακολουθήσουμε διατροφικά τον διαιτώμενο για τη βελτίωση της υγείας του.

Στο γραφείο αναλαμβάνουμε πληθώρα κλινικών περιστατικών και εξατομικευμένου κλινικού διαιτολογίου, όπως:

Διατροφή ειδική για ακχαρώδης διαβήτης
Διατροφή ειδική για παθήσεις του πεπτικού
διατροφή ειδική για υπερχοληστερολαιμία
διατροφή ειδική για υπέρταση

Παχυσαρκία

Σακχαρώδης Διαβήτης

Νοσήματα του Πεπτικού

Υπερχοληστερολαιμία

Υπέρταση

Scroll to Top